Skocz do zawartości


Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCIW AgroPort.pl przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności osób korzystających z naszego portalu. Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101 poz. 926). Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie z portalu w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych w portalu jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie z portalu nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

Portal ma za zadanie ułatwić użytkownikom uzyskiwanie informacji o tematyce rolniczej. Zadaniem portalu jest również udostępnienie naszym użytkownikom, jak i potencjalnym użytkownikom, informacji oraz opisów maszyn rolniczych, ich produktach oraz o ich możliwościach, jak również porad ułatwiających m.in. eksploatację sprzętu, codzienną obsługą czy bieżące naprawy. Korzystanie z portalu w powyższych celach jest zgodne z prawem.

Korzystanie z zamieszczonych w portalu materiałów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku w rozumieniu przepisów o prawie autorskim. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawach własności intelektualnej lub innych informacji dotyczących zastrzeżonego charakteru takich materiałów stanowi naruszenie przepisów prawa. Bez upoważnienia udzielonego przez redakcję AgroPort.pl nie wolno rozprowadzać, przesyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy w szczególności tekstów i zdjęć.

Pliki w serwisie
Każdy plik umieszczony w serwisie zapisywany jest z dodatkowymi informacjami - loginem zamieszczającego, datą jego zamieszczenia oraz numerem IP komputera z którego został wysłany.

Prawa własności intelektualnej
Zawartość stron internetowych serwisu jest własnością właściciela serwisu. Logo i nazwa prezentowane na tej stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub nagraniami należącymi do odpowiednich podmiotów. Wszystkie znaki towarowe i materiały, jakie można obejrzeć lub przeczytać na tej stronie są - o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej - chronione przepisami prawa i nie mogą być wykorzystywane bez wcześniejszej zgody właściciela serwisu. Wszelkie autorskie prawa osobiste i majątkowe do portalu, jak i do jakichkolwiek jego elementów są zastrzeżone.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność
Wszelkie materiały zawarte w serwisie AgroPort.pl są bezpłatne. Użytkownicy oraz zespół serwisu AgroPort.pl nie odpowiadają za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania. Serwis AgroPort.pl zastrzega sobie możliwość edycji i usuwania wpisów oraz blokowania użytkowników, którzy naruszają regulamin serwisu AgroPort.pl.

Odnośniki do innych stron
AgroPort.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są w niniejszym serwisie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez właściciela portalu. Zalecamy, by po przejściu na inne strony zapoznać się z polityką prywatności ich właściciela.

Ograniczenie odpowiedzialności
AgroPort.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z dostępu lub korzystania z niniejszego portalu, w tym za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, jakie mogą zainfekować sprzęt komputerowy lub inne urządzenia w związku z dostępem do serwisu, korzystaniem lub pobieraniem z niego jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, lub innych plików. AgroPort.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od nich nieprawidłowości techniczne w działaniu serwisu oraz za przerwy w jego dostępności.

Postanowienia końcowe
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone w portalu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zapoznania się z ofertą lub stanowią tylko źródło informacji, które pod wpływem czasu może nie być już aktualne.

AgroPort.pl zapewnia realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo do żądania uzupełniania i sprostowania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przez prawo.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do skontaktowania się z przedstawicielami właścicielem serwisu.